หน่วยการเรียนรู้

 หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

บทที่ 1 เรียนรู้ภาษาจีน

บทที่ 2 สัทอักษรภาษาจีน

บทที่ 3 สวัสดี คุณสบายดีหรือ

บทที่ 4 เรียนตัวเลขด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น