วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

....ยินดีต้อนรับทุกท่าน....

欢 迎 你 们!


* วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร *
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- เพื่อใช้เป้นสื่อในการศึกษา ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแก่เด็กรุ่นใหม่ให้มีทักษะทางด้านภาษา

สามารถติดต่อได้ที่
Gmail ▶ srikranuan.skwk1@gmail.com